Οι στόχοι μας


Στόχος μας, μέλημά μας και προτεραιότητά μας είναι:
-Η εφαρμογή εκπαιδευτικής διαδικασίας που να εξυπηρετεί τη διερευνητική, βιωματική μάθηση
-Η ανάδειξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών με τρόπο παιγνιώδη, ευχάριστο και με κέντρο πάντα τις ανάγκες του παιδιού
-Η εξοικείωση με την εκπόνηση διερευνητικών εργασιών (projects) με τη χρήση νέας τεχνολογίας.
-Η ευαισθητοποίηση σε θέματα  υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης
-Η υγιής επαφή  του παιδιού με  τη φύση και η αγάπη του για το περιβάλλον.
-Η κοινωνικοποίηση του παιδιού  και η γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του.
-Η καλλιέργεια της μουσικής,της τέχνης και άλλων μορφών πολιτισμού.


Ακολουθώντας τις αρχές της Παιδαγωγικής Επιστήμης και βάζοντας στο κέντρο πάντα τον μαθητή εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με διαρκή εκσυγχρονισμό του εποπτικού και παιδαγωγικού υλικού και αδιάκοπη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Και όλα αυτά χωρίς να χάνεται ο κύριος στόχος που είναι πάντα ο μαθητής.

Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα εγγενή προβλήματα των παιδιών αλλά και να ανακαλύψουμε και κα καλλιεργήσουμε έγκαιρα τις δεξιότητες και τα χαρίσματά τους.

 

Δείτε τις φωτογραφίες μας !! (κλικ στην εικόνα)