Συνεργασία γονέων–εκπαιδευτικών

Μέσα από τα πολλά μαθήματα  και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μέλημά μας έχουμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες των μικρών μαθητών μας και να διαπιστώσουμε τις κλίσεις τους και τα ταλέντα τους. Ευρισκόμενοι σε συνεχή επαφή με τους γονείς, τους ενημερώνουμε αμέσως και τους καθοδηγούμε για το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξει και να ξεδιπλώσει τα χαρίσματά του.


Στο ξεκίνημα κάθε νέας σχολικής χρονιάς γίνονται συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων για να τους ενημερώσουν για τα νέα προγράμματα, να τους μιλήσει η Διευθύντρια για θέματα Λειτουργίας του Σχολείου και η σχολική ψυχολόγος για θέματα συμπεριφοράς των μικρών μαθητών.

Κάθε μήνα καλούνται όλοι οι γονείς στο χώρο του σχολείου για να ενημερωθούν για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών τους.

1. Τίθεται στη διάθεσή τους ο ατομικός φάκελος του μαθητή που φυλάσσεται στο γραφείο του σχολείου για συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση των επιδόσεων από τη διεύθυνση και τους επόπτες των μαθημάτων. Ο ατομικός φάκελος περιέχει όλες τις γραπτές εργασίες και δοκιμασίες των παιδιών.
2. Γίνεται εκτενής συζήτηση με κάθε διδάσκοντα για το παιδί και
3. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τη διευθύντρια για όποιο ζήτημα θέλουν ή τους απασχολεί.

Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις γίνονται σε ώρες που εξυπηρετούν τους γονείς έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να παίρνουν άδεις από την εργασία τους.

Επίσης μπορεί όποιος γονέας επιθυμεί καθημερινά και κατόπιν ραντεβού να έρχεται μετά το πέρας των μαθημάτων στο γραφείο του σχολείου και να ενημερώνεται για την επίδοση του παιδιού του, να αναφέρει κάποιο πρόβλημα, το οποίο τον απασχολεί ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη διευθύντρια και να εκθέσει τον οποιοδήποτε προβληματισμό του.


Τις ημέρες ενημέρωσης των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους, γίνονται σεμινάρια με θέματα που τους απασχολούν.

Κάθε μαθητής έχει το τετράδιο επικοινωνίας μέσω του οποίου ενημερώνεται καθημερινά για θέματα μελέτης και συμπεριφοράς του παιδιού, πληροφορείται για ότι πρόκειται να συμβεί στο σχολείο (επισκέψεις,εκδηλώσεις κ.λ.π.) και μπορεί και ο ίδιος να επικοινωνεί γραπτά με το σχολείο για κάποιο θέμα που αφορά το παιδάκι.

Υπάρχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς καθημερινά  για οποιοδήποτε θέμα προκύψει (πυρετός, κακή διάθεση, αμέλεια, κακή συμπεριφορά, τραυματισμός ή άλλο θέμα).

Δίδεται κατά καιρούς στους γονείς ενημερωτικό και κατατοπιστικό υλικό για να βοηθηθούν οι ίδιοι στο θέμα της μελέτης των παιδιών τους.

Καθημερινά στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας μετά από ενημέρωση της διεύθυνσης για τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα καταστρώνεται άμεσα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για όποιο παιδάκι δεν κατάλαβε κάτι.


Το νηπιαγωγείο μας κάθε χρόνο οργανώνει προαιρετικά πάντα Προληπτικό Έλεγχο της Σχολικής Ετοιμότητας για τα παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού.

Η χρησιμότητα της «Δοκιμασίας Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ»

Στην Ελλάδα σήμερα, το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι η χρονολογική ηλικία του. Οι ειδικοί επιστήμονες (παιδίατροι και ειδικοί θεραπευτές) γνωρίζουν ότι η συμπλήρωση της ηλικίας και μόνο δεν αρκεί για την ομαλή φοίτηση στην Α΄ τάξη. Όπως είναι γνωστό, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

Τι είναι η «Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας»

Είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο. Έχει σταθμιστεί σε Ελληνικό πληθυσμό και προτάθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, όπως γίνεται και σε όλες τις οργανωμένες χώρες της Ευρώπης και ΗΠΑ. Η Δοκιμασία Α΄ ΤΕΣΤ βαθμολογείται μόνο σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μειώνοντας έτσι σημαντικά το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή.

Τι μπορούμε να προλάβουμε

Με το Α΄ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες , οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στη σύνθετη σκέψη, την κρίση, την ομιλία, τους λεπτούς χειρισμούς, τη συμπεριφορά, την υπερκινητικότητα και την προσοχή.

Η δοκιμασία γίνεται στον χώρο του σχολείου από την Λογοπεδικό- Ειδική Παιδαγωγό κυρία Τζωρτζίνα Ξαγοράρη, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δίδονται με γραπτή αναφορά και προσωπική επαφή εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο.